Kręgi Terapeutyczne

Jest to forma terapii, która osiąga wysoką skuteczność i jest alternatywą dla psychoterapii indywidualnej. To doskonała metoda, która nie tylko pomaga w rozwiązywaniu problemów, ale pozwala również na nowo zbudować relacje i więzi społeczne.

Polega ona na systematycznym uczestnictwie w spotkaniach grupy, którą prowadzi jeden lub dwóch terapeutów. Podczas sesji terapeutycznej uczestnicy, których łączy podobny problem mogą korzystać z rozwiązań proponowanych przez inne osoby, a reakcje grupy na indywidualne problemy mogą wywrzeć większe wrażenie na poszczególnych osobach.

Wartością dodaną jest to, że członkowie grupy nie tylko uzyskują sami wsparcie od innych, ale mogą również sami to wsparcie dawać. Daje to im poczucie pewności siebie i bycia potrzebnym.

Grupa może mieć charakter otwarty lub zamknięty. Grupa otwarta trwa cały czas, a w jej trakcie mogą być przyjmowane nowe osoby, jak również z grupy mogą odejść uczestnicy, którzy osiągnęli zakładane cele. W grupie otwartej uczestniczą osoby znajdujące się na różnych poziomach “terapii” i dlatego osoby, które dołączają do grupy mają możliwość skorzystania z doświadczenia tych, którzy kończą cykl. Grupa zamknięta oznacza, że jej skład jest niezmienny, wszyscy członkowie grupy rozpoczynają i kończą w takim samym czasie.

Korzyści jakie przynoszą Kręgi Terapeutyczne:

  • pojawia się poczucia wspólnoty, wsparcia i zrozumienia,
  • niejednokrotnie zachowania innych uczestników stanowią natchnienie, pomysł w poradzeniu sobie ze swoimi trudnościami,
  • wspólne problemy umacniają i dają poczucie solidarności i większej energii do działania
  • rozwinięcia umiejętności społecznych i komunikacji
  • wykształcenia pozytywnych wzorców relacji międzyludzkich
  • nawiązania przyjaźni

Dla Kogo są Kręgi Terapeutyczne?

  • Kręgi dla Dorosłych
  • Kręgi dla młodzieży

 

Grupa, która bierze udział w Kręgach, tworzy pewnego rodzaju społeczność, z jej strukturami i wewnętrznymi zależnościami. Dlatego spotkania przynoszą najlepsze efekty wśród osób, które borykają się z problemami podobnej natury społecznej.

W atmosferze szacunku i akceptacji bez wzajemnego oceniania uczestnicy Kręgu mogą przyglądać się relacjom między sobą, a także towarzyszą sobie w przeżywaniu emocji, zdarzeń z dnia codziennego.

.

Kręgi Terapeutyczne to proces społeczny
wspierający ludzi w powrocie do dobrego życia.

Coraz więcej osób doświadcza poczucia osamotnienia oraz izolacji. Wynika to z bardzo różnych czynników. Bezpieczny i bliski kontakt z ludźmi poprzez obecność i otwarty dialog jest ogromnym wsparciem w radzeniu sobie z emocjami, trudnymi sytuacjami oraz w obniżeniu napięcia.

Dzięki formie spotkań uczymy się od siebie nawzajem oraz mamy okazję przyjrzeć się temu, w jaki sposób wchodzimy w relacje. Mimo naszej indywidualności i odrębności żyjemy wśród ludzi. Interakcje z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, ale też obcymi, nowo poznanymi osobami różnią się od siebie. Każda z tych relacji jest niepowtarzalna, unikatowa, ale też ulega zmianom.

Warto jednak pamiętać, że nie chodzi o ilość relacji, a raczej o ich jakość i autentyczność. Wspierające, pełne zaufania relacje mogą przyczynić się do zwiększenia poczucia szczęścia, poczucia spełnienia i ogólnego dobrostanu.

Spotkania w kręgu

To bezpieczna i empatyczna przestrzeń do dzielenia się swoimi emocjami, przeżyciami, trudnościami czy życiowymi wyzwaniami. Na kręgach mówimy o sobie: o tym co przeżywamy, jakie odczuwamy emocje, z jakimi problemami się zmagamy, jak przeżywamy swoje życie. Krąg Terapeutyczny skupia się przede wszystkim na wyzwaniach przed jakimi stoimy, nowych rolach jakie pełnimy, relacjach z innymi. Krąg nie zastępuje terapii, ale ma terapeutyczne działanie, polegające na byciu wysłuchanym przez grupę.

Jak wygląda spotkanie w kręgu? Spotykamy się w kilkanaście osób. Na początku wspólnie z moderatorem kręgu ustalamy zasady, na których nasz krąg będzie się opierał. Razem tworzymy rozumiejącą i bezpieczną atmosferę. Następnie przedstawiamy się i dzielimy swoimi oczekiwaniami oraz motywacjami, z jakimi przychodzimy. Gdy już trochę lepiej się poznamy, przechodzimy do dalszej praktyki kręgu, w której każda osoba otrzymuje przestrzeń do swobodnej, nieprzerwanej wypowiedzi przy wsparciu moderatora. Celem jest poznanie innych perspektyw i dzielenie się swoim doświadczeniem.

Pierwszy krok to krótka rozmowa telefoniczna +48 606 70 26 26

Bądź w Naszym Kręgu!

Spotkania w kręgu

W trakcie Kręgu używamy różnych form moderacji ale najczęściej dzieli się on na tzw. Krąg Otwierający (przestrzeń dla każdego by przywitał się z grupą i podzielił się z czym przychodzi), Duży Krąg (przestrzeń na rozwinięcie wątku rozpoczętego na Kręgu Otwierającym, nawiązanie do wypowiedzi innych lub rozpoczęcie dłuższej wypowiedzi na nowy temat z założeniem, że każdy ma do dyspozycji jedną wypowiedź), Otwarty Krąg (wypowiedzi moderowane bez limitu ilości wypowiedzi na uczestnika pozwalające na bardziej swobodną dyskusję) oraz Krąg Zamykający (przestrzeń na podzielenie się refleksjami na temat Kręgu, podsumowanie i pożegnanie). Spotkanie w kręgu trwa zwyczajowo do 3 godzin.

Znalazłaś/łeś coś dla Siebie?

Napisz lub zadzwoń do nas koniecznie!

Pragniemy dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, by podnosić jakość życia ludzi w otaczającym nas świecie.

 

Czekamy na Ciebie

Sklep

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?